”Det finns något lätt och luftigt i Karin Petri Wennströms bilder såväl i de föreställande som i de abstrakta. Man hittar det i motiven, såsom mänskliga gestalter som sträcker sig uppåt och utåt eller en fågel som brer ut sina vingar.
Det ger en känsla av frihet, som också återkommer i den experiment-lusta som kan skönjas -hon drar sig inte för att till exempel måla på plåt eller trä.”
Länstidningen Södertälje 9 nov-05

Mitt huvudsakliga uttrycksmedel är grafiken och där använder jag mig av en djuptrycksteknik som kallas Collografi eller Limtryck. Istället för att använda en kopparplåt, som är det vanligaste vid djuptryck, så använder jag mig av kartong som tryckplåt. Denna kartong kan jag bearbeta på olika sätt för att få fram önskat motiv. Jag blandar oftast till en smet av lim och krita som jag stryker på kartongen eller målar fram mitt motiv med. När smeten torkat ordentligt, helst ett dygn, lackas kartongen för att tåla fukt och färg bättre. Olika typer av spackel brukar också fungera bra som underlag. Kartongen färgas in genom att trycka ner färg i plåtens djupa delar. Sedan torkar jag av de upphöjda partierna ordentligt och eventuellt valsar jag ytterligare en färg på topparna. Precis som när man trycker en koppartplåt så använder jag ett fuktat papper som lätt kan tränga ner i djupet av plåten och hämta upp färgen med hjälp av tryckpressens hårda tryck.
Som med alla tekniker finns det för- och nackdelar. För mig har Collografin den fördelen att jag slipper giftiga etsbad. Jag kan således både göra och trycka plåtarna i min ateljé, dessutom är det lättare att skära till en kartong- bit än att klippa till en kopparplåt. Misslyckas jag är det både billigare och enklare att slänga kartongen i papperskorgen än vad det är att ge upp en misslyckad kopparplåt.